Laman Utama

BIL  BAHAGIAN / UNIT     BORANG   MUAT TURUN
 1.    PEMBANGUNAN DAERAH    Borang Permohonan Sumbangan Pengurusan Jenazah Kematian             direktori
 Borang Permohonan Pertukaran Waris  direktori
 Borang Pengemaskinian Maklumat EFT  direktori
     2.     PENTADBIRAN TANAH                          Borang Rayuan Pengurangan Cukai Tanah  direktori
Borang 12A - Permohonan Untuk Menyerahkan Balik Tanah  direktori
Borang 14A - Pindahmilik Tanah, Bahagian Atau Pajakan  direktori
Borang 14B - Pindahmilik Gadaian  direktori
Borang 15A - Pajakan Tanah  direktori
Borang 15B - Pajakan Kecil Tanah  direktori
Borang 15C - Penyerahan Balik Pajakan   direktori 
Borang 16A - Gadaian  direktori
Borang 16B - Gadaian  direktori
Borang  16 N - Melepaskan Gadaian  direktori
Borang 17A - Pemberian Isemen  direktori
Borang 17C - Melepaskan Isemen  direktori
Borang 18A - Permohonan Untuk Membatalkan Pejakan.  direktori
Borang 18C - Perakuan Pembayaran Yang Kena Dibayar Atas Gadaian  direktori
Borang 19B - Permohonan Untuk Memasukkan Kaveat Pesendirian  direktori
Borang 19D - Permohonan Untuk Memasukkan Kaveat Pemegang Lien  direktori
Borang  19E - Permohonan Untuk Memasukkan Kaveat Amanah  direktori
Borang 19G - Notis Menarik Balik Kaveat Persendirian  direktori
Borang 19H - Permohonan Untuk Menyingkirkan Kaveat Persendirian  direktori
Borang 26A Seksyen 379 - Pemberitahuan Pertukaran Alamat Hakmilik Tanah Seksyen 379  direktori
Borang NA.2 - Borang Pengemaskinian Maklumat Nama, Alamat Pembayar Bil Cukai Tanah  direktori