logo penang2030
A- A A+
Lambang PPinang 1     kk     

 FAQPng    PHONE     FEEDBACK    splwpk-sitemap

 

Portal Rasmi Pejabat-Pejabat Daerah Dan Tanah Negeri Pulau Pinang

Soalan Lazim
Bahagian Pengurusan Daerah

2. Apakah tujuan akaun amanah tabung TYT

Memberi bantuan dan bayaran saguhati kepada mangsa mana-mana kejadian bencana bertujuan meringankan penderitaan mangsa.  

Bahagian Pentadbiran Tanah

1. Bilakah permohonan pengurangan cukai tanah dibuat?
Permohonan pengurangan cukai tanah boleh dibuat pada setiap tahun dan kemukakan kepada Pentadbir Tanah Daerah pada atau sebelum 28 Februari dengan melengkapkan boring permohonan pengurangan cukai tanah yang boleh diperolehi di Pejabat Daerah dan Tanah.
2. Bolehkah bayaran cukai tanah dibuat didaerah-daerah lain?
Cukai tanah boleh dibuat disemua daerah dalam Negeri Pulau Pinang.
3. Apakah dokumen sokongan yang perlu disertakan semasa mengemukakan permohonan Pindah Milik Tanah?
1) Borang 14A asal yang telah ditandatangani serta telahpun dibayar duti setem.
2) Borang PDS 14 dan bayaran adalah mengikut nilai pasaran oleh Jabatan Penilaian/Notis Taksiran.
4. Bagaimanakah Cara untuk Mendapatkan Lesen Pendudukan Sementara (LPS)?
1) Satu salinan `Borang Permohonan’ yang lengkap diisi. (Borang boleh diperolehi dari Pejabat Daerah dan Tanah).
2) Satu salinan Pelan Tapak.
5. Apakah Dokumen-dokumen yang perlu dikemukakan untuk permohonan mengeluarkan lot daripada kawasan taliair yang diwartakan?
Dokumen-dokumen yang perlu dikemukakan adalah seperti berikut:-

1) Surat permohonan mengeluarkan warta taliair.
2) Bayaran proses RM300.00 satu lot.
6. Apakah dokumen-dokumen yang perlu dikemukakan untuk permohonan ubah syarat?
Dokumen-dokumen yang perlu dikemukakan adalah seperti berikut:-

1) Borang permohonan tukar syarat nyata dibawah KTN Akta 56/1995 (Seksyen 124 KTN 56/65)
7. Apakah dokumen-dokumen yang perlu dikemukakan untuk eprmohonan perintah jualan?
Dokumen-dokumen yang perlu dikemukakan adalah seperti berikut:-

1) Borang 16D Sek. 254 KTN.
2) Surat Akaun Penyerah Notis 16D.
3) Borang 16G S
8. Apakah dokumen-dokumen yang perlu dikemukakan kepada Pentadbir Tanah semasa membuat permohonan pecah sempadan (9A)/Pecah Bahagian (9B) dan cantuman (9C) tanah oleh jurukur?
1) 12 salinan pelan tatasusunan yang diluluskan oleh MPSP (untuk permohonan pecah sempadan dan cantuman).
2) 5 salinan pelan tapak bersaiz A4.
3) 1 salinan resit cukai taksiran
9. Apakah dokumen sokongan yang perlu disertakan semasa mengemukakan permohonan pemberimilikan tanah kerajaan?
Dokumen yang perlu dikemukakan semasa permohonan pemberimilikan Tanah Kerajaan ialah:-

1) Salinan kad pengenalan pemohon dan isteri.
2) Bayaran wang proses RM100.00.

Bahagian Pembangunan Daerah

Apakah syarat-syarat bagi menyertai program Warga Emas?
1) Pemohon mestilah berumur 60 Tahun ke atas.
2) Pemohon mesti berdaftar dengan SPR sebagai pemilih yang mengundi di Negeri Pulau Pinang.

DOKUMEN SOKONGAN YANG PERLU DISERTAKAN :-
- Salinan Kad Pengenalan Pemohon.
- Salinan Kad Pengenalan Waris.
Apakah dokumen-dokumen yang perlu dikemukan unutk menyertai Program Bantuan Ibu Tunggal?

1) Warganegara Malaysia.
2) Bermastautin di Pulau Pinang.
3) Umur kurang daripada 60 Tahun.
4) Berdaftar dengan SPR sebagai pemilih di Pulau Pinang.
5) Mesti mempunyai sekurang-kurangnya SEORANG anak.
6) Tidak berkahwin semula.
7) Sekiranya pemohon berkahwin semula, sila maklumkan kepada Pejabat Daerah. Kegagalan berbuat demikian adalah satu kesalahan dari segi syarat-syarat program ini.

DOKUMEN SOKONGAN YANG PERLU DISERTAKAN :-
- Salinan Kad Pengenalan Pemohon.
- Salinan Sijil Kelahiran semua anak.
- Salinan Kad Pengenalan semua anak.
- Salinan Sijil Kematian suami / dokumen penceraian / dokumen yang berkaitan.


Bagaimana hendak menyertai Program Bantuan OKU?
 

1) Warganegara Malaysia.
2) Pemohon mestilah seorang OKU yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Pulau Pinang.
3) Umur kurang daripada 60 Tahun.

DOKUMEN SOKONGAN YANG PERLU DISERTAKAN :-
- Salinan Kad Pengenalan Pemohon.
- Salinan Kad Pendaftaran OKU.
- Salinan muka hadapan buku bank.

Apakah syarat-syarat untuk untuk menyertai Program Anak Emas?
 

1) Anak mestilah seorang warganegara Malaysia.
2) Ibu/bapa kepada anak yang dilahirkan mestilah berdaftar dengan SPR sebagai pemilih di Pulau Pinang.
3) Tuntutan tidak boleh dibuat selepas 2 tahun dari tarikh anak dilahirkan.
4) Tarikh kelayakan mulai Januari 2011.

DOKUMEN SOKONGAN YANG PERLU DISERTAKAN :-
- Salinan Sijil Kelahiran anak.
Salinan MYKID.
- Salinan Kad Pengenalan Bapa dan Ibu.

Paparan Terbaik Menggunakan Google Chrome Resolusi Minima 1440x900
Hak Cipta Terpelihara © 2020 PDT Negeri Pulau Pinang
*Dasar Privasi & Keselamatan
* Penafian

* Bantuan Pengguna 


Bulan Ini 2688

Capaian Pelawat Keseluruhan 211009


  • Kemas Kini Terakhir :11 Jun 2024.