Laman Utama

BIL  INFO UMUM PERKARA 
 1.    PEKELILING

 

 2.   SURAT PEKELILING

Surat Pekeliling Perkhidmatan Negeri Bilangan 3 Tahun 2022 - Pemberian Bantuan Khas Kewangan Tahun 2022 Kepada Anggota Perkhidmatan Awam Negeri Di Bawah Pentadbiran Kerajaan Negeri Pulau Pinang

Surat Pekeliling Perkhidmatan Negeri Bilangan 1 Tahun 2022 - Bayaran Elaun Tanggungjawab Khas

Surat Pekeliling Perkhidmatan Negeri Bilangan 2 Tahun 2022 -Pelaksanaan Perolehan Perkhidmatan Personel
MySTEP di bawah Inisiatif Malaysia Short- Term Employment Programme Tahun 2022 Di Bawah Pentadbiran Kerajaan Negeri Pulau Pinang

Surat Pekeliling Bil 1 Tahun 2009 - Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Negeri Pulau Pinang

Surat Pekeliling Bil 2 Tahun 2012 - Garis Panduan Mengenai Pengagihan Komputer Riba, Komputer Peribadi dan Pencetak

Surat Pekeliling Bil 2 Tahun 2015 - Garis Panduan Bring Your Own Device (BYOD) Di Pentadbiran  Kerajaan Negeri Pulau Pinang

Surat Pekeliling Bil 10 Tahun 2016 - Garis Panduan Mengenai Tatacara Memohon Kelulusan Teknikal dan Pemantauan Projek ICT Agensi Kerajaan Negeri

Surat Pekeliling Bil 11 Tahun 2016 - Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (DKICT) Versi 2.0 Negeri Pulau Pinang 
(Klik untuk salinan penuh DKICT Versi 2.0)

Surat Pekeliling Bil 1 Tahun 2017 - Polisi Data Negeri Pulau Pinang 

     3.    SURAT ARAHAN      

Surat Arahan Penggunaan Mesin Photostat Melalui Rangkaian (Network)

Surat Arahan Bil 1 dan 2 Tahun 2012 - Panduan Pemasangan Jenis Talian Telefon dan Panduan Laporan Kehadiran Lewat

Surat Arahan Penggunaan Emel Menggantikan Penghantaran Melalui Serahan Tangan, Faks dan Pos

Surat Arahan Penggunaan Sistem Mymesyuarat 2.0

      4. GARIS PANDUAN

Garis Panduan Pemasangan SMART STREET POLE (SSP) di Negeri Pulau Pinang

Garis Panduan Mengenai Pengagihan Komputer Riba, Komputer Peribadi Dan Pencetak Kerajaan Negeri Pulau Pinang (Pindaan Surat Pekeliling Bilangan 2 Tahun 2012)

Garis Panduan Pengurusan dan Penyediaan Kertas MMK (Pindaan 2020)

Format Penulisan Dokumen Rasmi Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang

Kod Etika Anggota Pentadbiran Awam Negeri Pulau Pinang

Garis Panduan Mengenai Penggunaan Kemudahan Onedrive Kerajaan Negeri Pulau Pinang

Garis Panduan Keselamatan Dokumen Elektronik dan Media Storan

SOP Bantahan Penduduk Terhadap Struktur Pemancar Telekomunikasi di Negeri Pulau Pinang

Borang Bantahan Struktur Pemancar Telekomunikasi di Negeri Pulau Pinang

Garis Panduan Pengurusan Panjar Wang Runcit PSUKPP

Garis Panduan Etika Berpakaian dan Penampilan Penjawat Awam bagi PSUKPP

Garis Panduan Pemasangan Kabel Fiber Menggunakan Teknik Clip On Solution Di Negeri Pulau Pinang

Garis Panduan Pendaftaran Taska di Negeri Pulau Pinang

Garis Panduan Pendaftaran Tadika di Negeri Pulau Pinang

Garis Panduan Pendaftaran Pusat Jagaan di Negeri Pulau Pinang

Garis Panduan Pembinaan Menara dan Struktur Pemancar Telekomunikasi Negeri Pulau Pinang Berkuatkuasa 1 Jun 2015

5. DASAR / POLISI
 

Polisi Penyataan Dasar Anti Rasuah

Polisi Pemberian Dan Penerimaan Hadiah Oleh Pegawai

6. ARKIB

Pekeliling Bil 1 Tahun 2003 - Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet Dan Mel Elektronik Di Agensi-Agensi Kerajaan

Pekeliling Bil 2 Tahun 2009 - Anugerah Kreatif & Inovasi

Pekeliling Bil 4 Tahun 2009 - Anjakan Paradigma

Pekeliling Bil 5 Tahun 2009 - Arahan Penjiimatan Kertas

Pekeliling Bil 6 Tahun 2009 - Galakkan Pemakaian Topeng Muka Bagi Mencegah Penularan Wabak Influenza A (H1N1)

Pekeliling Bil 1 Tahun 2010 - Pemantauan Pelaksanaan Projek-Projek Negeri Pulau Pinang Tahun 2010

Pekeliling Bil 2 Tahun 2013 - Panduan Peralihan Rujukan Klasifikasi Rekod Baharu